Verhuur Kantine ?

Mededeling vanuit het bestuur:

Het bestuur wordt regelmatig gevraagd om de kantine ter beschikking te stellen aan derden.

Helaas is dat op basis van de vergunning van de gemeente niet toegestaan en zullen we dergelijke verzoeken moeten afwijzen.

Verhuur Kantine ? Meer lezen ยป