Historie

Historie

Historie De Vrije Schutter in vogelvlucht

8 april 1983                 Oprichting De Vrije Schutter. We beginnen met 5 leden (de oprichters) en schieten buiten op de privé-schietbaan in de tuin van een van de leden. Het zijn o.a. oud studenten die student-af zijn en dus niet meer lid mogen zijn van de studentenschietclub Sagittarius waar ze hun eerste schietstappen hebben gemaakt. Andere verenigingen zijn te ver weg van Enschede of invalide sportverenigingen. Het niet verplicht zijn om student te moeten zijn om te mogen schieten gaf de naam De Vrije Schutter.

Meerdere leden van studentenschietclub Sagittarius worden lid van De Vrije Schutter. De eerste ledengroei!

13 januari 1984          De Vrije Schutter officieel vastgelegd bij de notaris als officiële vereniging

1984                           Aansluiting bij de Nederlandse Handboog Bond (NHB)

1985                           De groei zet door en de achtertuin wordt te klein. Een tijdje schieten we op de vuilstortplaats bij Het Rutbeek, maar die plek blijkt snel te klein en te vandalisme-gevoelig.

1985                           De Vrije Schutter vestigt zijn buitenlocatie op de sportveldjes bij Meisters Mina aan de Rietveldweg. De schietlocatie krijgt er een indoorlocatie bij: een Sportzaal aan de Vlierstraat in Enschede-Zuid, met dank aan de nieuwe leden. De huur kan opgebracht worden.

1990                            We zijn in de tussentijd gestaag gegroeid naar 30 leden en schommelen daar dan al een aantal jaren op.

2001                            Meisters Mina houdt op te bestaan om plaats te maken voor woningbouw  en we moeten noodgedwongen verhuizen. Door allerlei omstandigheden stoppen veel leden met schieten. Op het dieptepunt tellen we nog maar 6 (!) leden. De Vrije Schutter staat op het punt om opgeheven te worden. Maar dan biedt de gemeente Enschede ons een lang smal veld op het sportcomplex aan de Geesinkweg in Enschede-Zuid aan. Een plek met stroom, maar zonder stromend water en zonder eigen toilet. Dat zal zo blijven tot we naar Hengelo verhuizen.

2002                           In de tweede helft van 2002 komen er toch ineens 8 leden bij. De club opheffen is even geen optie.

2003                           Ons eerste onderkomen op het buitenterrein is een 2e hands caravannetje van 3,60 meter lang voor 150 euro. Even later gevolgd door een zeecontainer voor opslag.

2005                           Een nieuw bestuur luidt de ommekeer in: er wordt o.a. veel meeraandacht besteed aan zichtbaarheid en het deelnemen aan demo’s. Aan het eind van het jaar telt de vereniging al weer ruim 30 leden. De sporthal aan de Vlierstraat wordt, na een paar omzwervingen, verruild door de sporthal van het Stedelijk Lyceum Kottenpark. Een oud oprichter was hier werkzaam en maakte ons op deze gelegenheid attent. De laatste 9 jaar betalen we geen zaalhuur meer maar verzorgen we jaarlijks sportlessen voor de leerlingen.

2006                           De Vrije Schutter wordt onderdeel van de Sportboulevard Enschede en komt in het nieuws door als eerste vereniging lessen te geven in het kadervan de Zappcard (jeugd kan tegen beperkte betaling 5 sporten 3 weken lang uitproberen). De Zappcards leveren nauwelijks nieuwe jeugdleden opmaar wel veel zichtbaarheid en bekendheid bij anderen. Eind 2006 tellen we bijna 50 leden.

2007                           Ridderwinkel Dragonheart vestigt zich in Enschede. De Vrije Schutter liftmee op de populariteit van de middeleeuwen. We krijgen langzaam wat financieel vet op de botten en kunnen onze eerste 3D dieren aanschaffen. Eind van dat jaar telt de vereniging 60 leden.

2008-2011                  Het ledental blijft schommelen rond de 65-80. We investeren veel in materiaal en onderkomen: een grotere caravan, vervolgens een aparte ruimte voor onderhoud van het materiaal en een aparte opslagruimte. Elk jaar hebben we wel ergens een grote demo: Sportinfomarkt Zuid, Landschapsdag, etc.

2011                           Brandstichting leidt tot meer dan 14.000 euro verlies aan materiaal enonderkomen. De verzekering betaalt niets uit. Maar we zijn financieel gezond en bouwen in datzelfde jaar alles weer op. Datzelfde jaar besluiten we zoveel mogelijk geld opzij te zetten voor (ooit) een mogelijke verhuizing.

2012                           Films als Brave en The Hunger Games stuwen de populariteit van het boogschieten omhoog. Wij plukken de vruchten en mogen meer nieuwe leden verwelkomen dan ooit tevoren. Het helpt ook dat wij slimme promo-acties doen, zoals demo schieten bij de bioscoop in het première weekend van The Hunger Games en zelf een “shoot your free ticket” organiseren onder het witte doek. We naderen de 90 leden.

2013-2015                  We groeien echt uit ons jasje. Er zijn teveel leden voor een te klein sportveld dat door het ontbreken van stromend water en een eigen toilet meer op een camping lijkt. We moeten noodgedwongen op meerdere dagdelen gaan schieten terwijl ook sportbuur korfbalvereniging DOS-WK steeds meer de velden betreedt. De veiligheid komt steeds meer in het geding, maar ook een brandbrief aan de gemeentelijke sportafdeling leidt niet tot een versnelde zoektocht naar een andere locatie. De NHB voert de druk op DVS op om alle clubleden lid van de NHB te laten worden. Een verplichting die klopt volgens de statuten van de NHB, maar die al jaaaaaren nooit is gehandhaafd. Elk individueel lidmaatschap kost op dat moment 52,50 euro per jaar. Voldoen aan deze verplichting betekent een flinke deuk in onze begroting en we willen de leden niet opzadelen met deze extra lasten. De NHB wil geen recreatief lidmaatschap tegen gereduceerd tarief invoeren. Het is buigen of barsten. In 2014 besluiten we de NHB te verlaten en als eerste handboogsportvereniging toe te treden tot de Nederlands Culturele Sportbond NCS (net als de NHB aangesloten bij het NOC*NSF).We zitten elk jaar (soms net) boven de 100 leden.

Januari 2016               Na jarenlang met de gemeente Enschede intensief (maar ook vruchteloos) op zoek te zijn geweest naar een nieuwe locatie waar we verder kunnen groeien en die veiliger is en meer variëteit is schietdisciplines kan bieden, komen we ook in contact met de gemeente Hengelo. Zij hebben wel een paar locaties die misschien geschikt zijn… Een van die locaties is het voormalige terrein van voetbalvereniging ATC65 (een van onze leden had het bestuur daar al op gewezen), dat al nauwelijks meer als voormalig sportveld te herkennen is omdat de natuur de vrije hand heeft. Er volgen veel gesprekken over mogelijkheden en onmogelijkheden. Maar Hengelo werkt en denkt constructief mee! De ALV geeft al in mei (!) toestemming aan het bestuur om de optie “Sportlaan Hengelo” grondig te verkennen met de gemeente Hengelo. NHB-veiligheidsspecialist Gerard Trienekens is enthousiast over de mogelijkheden van ons terrein en geeft waardevolle adviezen om ons terrein in te richten en aan alle schietveiligheidseisen te laten voldoen.

2017                           Het kost veel tijd, gesprekken en moeite, maar DVS en de gemeente komen er uit: we gaan een huurcontract aan voor 10 jaar (ingaand per 2018), de gemeente regelt grond, materieel en groenploegen om het veld geschikt te maken. Maar natuurlijk moeten we ook het nodige zelf regelen en doen. Dankzij de tomeloze inzet van vrijwilligers wordt de verhuizing voorbereid, het onderkomen verplaatst en uitgebreid en het terrein ingericht. En dat terwijl alle schietactiviteiten gewoon doorgaan….

Jan 2018                     We zijn officieel weg uit Enschede en stellen de poorten van de nieuwe locatie in Hengelo open voor onze leden.

18 mei 2019               Het terrein is nog lang niet af, maar we zijn er klaar voor: we openen het nieuwe terrein officieel!