Nieuwsbrief februari 2019

In deze nieuwsbrief:

  • na inbraken geen contant meer betalen in de kantine
  • 17 maart Algemene Ledenvergadering
  • de schietwand wordt geplaatst in maart/april
  • 18 mei Feestelijke Opening, wie helpt organiseren?
  • Doe mee met de Doe-dagen van DVS!
  • agenda 2019

Geachte leden,

Graag brengen wij jullie op de hoogte van de volgende zaken:

Inbraak:

Zoals de meesten van jullie wel hebben gemerkt zullen hebben, zijn we in de afgelopen periode meerdere malen bezocht door ongewenste personen.  Bij een van deze acties is er een bezoek gebracht aan de kantine. Men heeft de deur bij de keuken vernield om naar binnen te komen. Daarnaast zijn enkele kastdeurtjes opengebroken, en hebben ze onder meer onze kassa, blikjes drinken en het snoep meegenomen.

De politie is geweest en heeft een proces verbaal opgemaakt.

Onze deur is inmiddels gerepareerd. De schade gaan we proberen te verhalen bij onze verzekering.

Aangezien de kassa is ontvreemd, hebben zowel het bestuur als de barcommissie nagedacht over manieren om geen gebruik meer te maken van contant geld. Er worden afstreepkaarten gemaakt met de waarden van € 5,- en € 10,-Deze kaarten kunnen middels een pin-betaling worden aangeschaft in de kantine.

In februari kan nog met contant geld worden betaald; vanaf zaterdag 2 maart kan alleen nog worden betaald met de afstreepkaarten.

Opening:

Onze officiële opening is op:

         ZATERDAG 18 MEI.

Wij hopen dat iedereen dan aanwezig zal zijn op deze feestelijke dag, dus zet deze datum alvast in je agenda en op de kalender.

Bij deze doen we ook een oproep voor vrijwilligers die deze dag en in de voorbereiding mee willen helpen om er een echt feest van te maken.

Status schietwand:

De vergunning voor de schietwand is er door en hebben we nu de toestemming om de wand te gaan plaatsen.  Naar verwachting zullen we de schietwand gaan plaatsen in maart/april. Er wordt ondertussen gewerkt aan de staanders.

Doe dagen:

Dit jaar zijn we van plan om Doe-dagen te gaan organiseren op de vereniging. Dit betekent, dat we op één dag met zoveel mogelijk leden verschillende klussen gaan oppakken op de vereniging. De verschillende commissie zullen kijken wat voor klussen er zijn. Jullie zullen in de loop van de tijd een uitnodiging ontvangen met een geplande Doe-dag.

Algemene ledenvergadering:

De algemene ledenvergadering zal dit jaar plaats vinden op zondag 17 maart om 13:00. Dit jaar zal de bestuurstermijn van Christine Timmermans aflopen, zij stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe periode in het bestuur. Zou je zelf graag toe treden tot het bestuur, dan kun jij je kandidaat stellen, of heb je vragen die je tijdens de ALV wilt behandelen laat ons dit dat weten via bestuur@devrijeschutter.nl

Jaarplanning:

DatumActiviteit
zondag 17 maart 2019Algemene leden vergadering
dinsdag 2 april 2019Bestuursvergadering
dinsdag 7 mei 2019Bestuursvergadering
Zaterdag 18 mei 2019Feestelijke opening
vrijdag 24 mei 2019NCS Jeugdweekend/ START-weekend
dinsdag 4 juni 2019Bestuursvergadering
zaterdag 22 juni 2019NCS for You dag, KNVB Zeist,
dinsdag 2 juli 2019Bestuursvergadering
dinsdag 6 augustus 2019Bestuursvergadering
dinsdag 3 september 2019Bestuursvergadering
dinsdag 1 oktober 2019Bestuursvergadering
dinsdag 5 november 2019Bestuursvergadering
zaterdag 9 november 2019NCS Bondscongres,
La Place de Meern
dinsdag 3 december 2019Bestuursvergadering
Scroll naar boven