Voortgang locatie Hengelo (1)

Op zondag 22 mei gaf de Algemene Ledenvergadering het bestuur toestemming om verder te gaan met de verhuizing naar de Sportlaan Driene te Hengelo. Het lijkt ons goed jullie regelmatig via de mail en de website te informeren, zodat jullie telkens van de actuele situatie op de hoogte zijn en weten waar wij mee bezig zijn. Dat geeft gelijk de gelegenheid om bijtijds de juiste vragen te stellen van jullie aan ons. Of andersom van ons aan jullie… hebben niet de illusie dat het nieuwe complex binnen 1 jaar helemaal af is. De basis moet er snel zijn, maar daarna hebben we nog tijd zat nodig om alles tot in de puntjes te krijgen.

Wat is die basis wat ons betreft?

– hoofdveld maaien en egaliseren
– kantine plaatsen en aansluitingen regelen (stroom, water, riolering)
– toiletunits plaatsen
– groenvoorzieningen uitdunnen (zie verderop)
– opslagunits plaatsen
– veiligheidsvoorzieningen aanbrengen

Let wel: er zal nog heel veel werk verzet moeten worden. Wij hopen dat dit niet zal gebeuren door slechts een paar mensen die zich de hele zomer leegwerken. We dagen jullie uit om zelf door te geven wat je wilt en wat je kunt. De klussen zullen veel en gevarieerd zijn: leidingen leggen, snoeien, opruimen en schoonmaken, 3D-doelen en bokken maken, communicatie naar de buurt en nieuwe stad, ledenwerving, etc etc etc

In deze update geven we:

  1. korte terugblik van de sleutelmomenten
  2. update van de gesprekken met de gemeente
  3. overzicht van waar nu aan wordt gewerkt
  4. vervolgproces

onderaan deze pagina zien jullie een afbeelding van het complex met de benamingen erbij die in onderstaande tekst worden gebruikt.

 

  1. korte terugblik sleutelmomenten

Op zaterdag 11 juni hebben zo’n 65 leden en proefleden een rondleiding gehad op de locatie Sportlaan Driene. Na de rondleiding was een try-out sessie. Daarbij zijn het kleine veld en het 3D-veld uitgeprobeerd. Er was een uitdagende route neergezet op het 3D-veld om een idee te geven van de mogelijkheden van dit veld. Het kleine veld werd gebruikt voor afstanden tot 30 meter. De reacties zijn naar ons idee enthousiast en iedereen ziet dat er heel veel ruimte en dus potentie zit in de nieuwe accommodatie. De try-out gaf ook inzicht in de veiligheidsrisico’s en inrichtngsmogelijkheden. Het beoogde hoofdveld konden we helaas niet gebruiken omdat het gras nog veel te hoog was. we kregen het gewoon niet voor elkaar om het op tijd te laten maaien. Al met al wat ons betreft toch een goede try-out en het voelt al een beetje als thuis….

  1. update gesprekken met gemeente

Afgelopen woensdag heeft het bestuur een rondje gemaakt om het veld en alle groenvoorzieningen en inrichtingsmogelijkheden besproken. Reden hiervoor is dat de volgende dag het bestuur op locatie ging kijken met de afdeling Groenonderhoud en de contactambtenaar om te bespreken wat moet blijven aan groen en wat mag wijken. Ook is besproken waar de gemeente in die werkzaamheden aan zet is, waar ze alleen ondersteunen en waar wij zelf aan de bak moeten. Onze hoofdinsteek is dat zoveel mogelijk uitschieten en doorgeschoten struikgewas tussen de drie velden in wordt weggehaald. Dat geeft meer ruimte voor de juiste afstanden en maakt het geheel overzichtelijker. Verder moet wat ons betreft het hoofdveld worden gemaaid, geëgaliseerd en (indien wij een natuurlijke inrichting willen) gelijk het grondverzet wordt gedaan.

Uitkomst van dit gesprek is dat de gemeente in ieder geval de plek voor de kantine en toiletten leegruimt en helpt bij het vele snoeien. Het hoofdveld wordt waarschijnlijk gemaaid en geëgaliseerd, maar daar moet nog intern overleg over plaatsvinden.. Gaas om het hek te herstellen krijgen we gratis geleverd. Er blijft hoe dan ook voldoende werk voor ons over.

  1. waar wordt op dit moment aan gewerkt?

Er is nog geen zicht op de datum van ondertekening contract. De bedoeling van zowel gemeente als ons is om het contract vóór de zomervakantie te ondertekenen. De ingangsdatum van de huur huur laten we nog even afhangen van hoe lang we nodig hebben om het veld schietklaar te krijgen. Na ondertekening kunnen we de nodige vergunningen aanvragen (o.a. voor aansluitingen, plaatsing gebouwen, plaatsing schiettorens evt, etc.). We richten ons dus nu vooral op aanpassen groeninrichting, bedenken hoe we het beste met jullie de inrichting kunnen bepalen, afronden van de contacten in Enschede, regelen aansluitingen, verhuisplan opstellen, contacten leggen die ons kunnen helpen en…proberen jullie te motiveren mee te denken en mee te werken……!

  1. vervolgproces

Zoals we in de ledenvergadering hebben aangegeven, worden jullie geraadpleegd over de inrichting. We weten nog niet zeker hoe. Aan de ene kant beslissen wij niet alles. Dat willen we ook niet, maar we bewaken wel randvoorwaarden als veiligheid, afspraken met de gemeente, kosten en balans tussen de verschillende disciplines. Aan de andere kant kun je niet met alle leden tegelijk alle wensen zien te vervullen. De poolse landdag zeg maar. Daar hebben we simpelweg de tijd niet voor. Het is dus zaak om de grove basis met een paar mensen goed uit te denken: wat komt waar, welke schietrichtingen, welke veiligheidsvoorzieningen waar, hoe richten we in grove lijn het hoofdveld in, waar komt een trainingswand, waar moet de verlichting komen, etc. Het lijkt ons het best als dit gebeurt door een groepje mensen waar alle commissies en alle schietdisciplines en paar bestuursleden in zitten. Wil je meedenken? Stuur dan een mailtje naar bestuur@devrijeschutter.nl

De Vrije Schutter gaat naar een hele nieuwe periode op een veld bomvol mogelijkheden. Dat doen wij graag voor jullie, maar dat doen wij vooral graag met jullie!

Als er weer wat nieuws te melden is horen jullie het!

Vragen? Mail ons of spreek ons aan op het veld. Maar gun ons ook de kans om ff een pijltje te schieten, want daar komt t niet zo veel meer van…..

Hartelijke schuttersgroet,
het bestuur

Locatie Hengelo

 

Scroll naar boven