We mogen weer schieten!

Beste leden,

Zoals bij vele bekend heeft de regering besloten dat buitensporten vanaf 11 mei weer is toegestaan. Dit is natuurlijk goed nieuws, en betekent dat we de vereniging voor alle leden weer mogen opstellen. Echter zitten hier natuurlijk nog wel een paar voorwaarden aan verbonden.

Nieuws vanuit het bestuur

In de afgelopen algemene leden vergadering van zondag 1 maart hebben we een aantal punten besproken: We zijn een sleutel plan aan het uitwerken, waardoor ieder (ervaren) lid een sleutel kan aanvragen. Hiermee willen we het voor leden mogelijk maken om vaker te kunnen schieten. Wij zijn nu bezig met het uitwerken van het sleutelbeleid en de uitvoering van het plan, en zullen zodra e.e.a in werking is getreden jullie hiervan op de hoogte brengen. Tevens zijn de leden tijdens de algemene leden vergadering akkoord gegaan met de verhoging van de contributie dit jaar.

     

Maatregelen omtrent Coronavirus

Geachte leden,
Op zondag 15 maart heeft het kabinet nadere maatregelen getroffen ten aanzien van scholen, kinderopvang, horecagelegenheden en sportclubs. Voor alle maatregelen geldt dat deze nu tot en met maandag 6 april gelden. Dit komt bovenop de eerdere maatregelen om de verspreiding van het coronavirus de kop in te drukken.

Vele verenigingen hebben het advies opgevolgd om alle verenigingsactiviteiten stil te leggen en de accommodatie te sluiten. Dit advies is nu een verplichting geworden door het besluit van het kabinet. Dat heeft vandaag onder meer het volgende besloten:Sport- en fitnessclubs (…) sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.Dit betekent dus dat alle sportclubs, waaronder dus ook onze vereniging de deur voor alle activiteiten moeten sluiten tot en met 6 april, aldus dit kabinetsbesluit.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Van het bestuur

Vervallen trainingstijden
In verband met kerstactiviteiten op het kottenpark college zal op woensdagavond 18 december de training in de zaal komen te vervallen. Op woensdag 25 december en 1 januari zijn er in verband met de feestdagen geen trainingen. De trainingen zullen in de Kerstvakantie op de zaterdagen en zondagen gewoon plaatsvinden.
Prettige feestdagen
Als bestuur wensen wij jullie allen; prettige feestdagen en een voorspoedig 2020. Wij zien jullie graag ook weer in het nieuwe jaar terug op de vereniging.
Aaldrik Vos, Arnoud Gelderman, Christine Timmermans, Frans Klein, Jort Zorgdrager

Open Dag en Opening 18 Mei

Beste schutters,

Op zaterdag 18 mei is het zover, dan is onze officiële opening en onze open dag.

Wij beginnen om 9:00 uur met de voorbereidingen en om 12:00 uur zijn de bezoekers welkom.
De wethouder Claudio Bruggink opent dan onze locatie om 13:00 uur officieel.
Kom op deze dag naar de club om er voor jezelf en alle bezoekers een leuke dag van te maken.

Schietwand

Het is eindelijk zover, de planning van het plaatsen van de nieuwe schietwand op het oefenveld is rond!

Vanaf vrijdag 22 maart zal er begonnen met het plaatsen van de schietwand. Hiervoor zoeken we nog mensen om te helpen.
Voor maandag 25 maart zoeken we nog 2 personen voor het helpen met het storten van het beton.

Door de werkzaamheden op 23 maart zal de inloopcursus en begeleidende training worden verplaatst naar het FITA veld, en is er tot 2 uur beperk gebruik van het FITA veld.

Algemene Ledenvergadering verplaatst

De datum van de algemene ledenvergadering van De Vrije Schutter is verplaatst naar 14 april 2019. We hopen alle leden te kunnen verwelkomen op deze middag, om 13.00 u.