Nieuwsbrief december 2018

Beste Leden,

Vanuit het bestuur willen we jullie op de hoogte brengen van de volgende zaken:

  • Feestdagen december
  • Rookvrije generatie
  • FITA veld en fluit
  • Kascommissielid gezocht
  • Achterwand instructieveld
  • Opening
  • Regiocompetitie

Feestdagen december:

In december zullen er twee woensdag trainingen komen te vervallen, namelijk:

  • 5 december, pakjesavond
  • 26 december, tweede kerstdag

Alle andere trainingen in december zullen gewoon doorgang vinden.

Rookvrije generatie:

31-oktober 2018 vond de Themabijeenkomst sport plaats van de gemeente Hengelo.

Een van de belangrijke punten die werd aangehaald is dat de de regio Twente toewerkt naar volledig rookvrije sportaccommodaties zodat de jeugd minder in aanraking komt met roken. Dit is waar wij als vereniging achter willen staan. Zoals al te zien is op de vereniging zijn we al begonnen met het inperken van het roken op de vereniging. In de toekomst kan er meer worden verwacht op dit gebied.

FITA veld verplicht gebruik maken van de fluit:

Tijdens een 3D training is er een incident geweest, een pijl is door afketsen over de wal gegaan. Dit is een uitzonderlijke situatie, maar we willen de veiligheid altijd voorop hebben staan.

We willen voorkomen dat dit gebeurt terwijl er mensen zich op het FITA veld bevinden. Daarom willen we jullie er aan herinneren dat het gebruik van de fluit verplicht is. Een schutter op de 3D banen 1-3 kan hierdoor rekening houden met de schutters achter de wal.

Voor de 3D schutters op de banen 1 en 3 geldt omgekeerd dat er alleen geschoten mag worden als alle schutters op het FITA veld zich achter de meet bevinden. 

Gezocht kascommissie lid:

Voor de ALV hebben wij een kascommissie die de boekhouding controleert van de penningmeester. Deze commissie bestaat uit twee leden. Nu is helaas 1 van de leden gestopt die zich tijdens de vorige ALV heeft aangemeld. Welk lid wil zich aanmelden om samen met Erik de boekhouding te controleren voor de volgende ALV. Interesse? Meld je bij het bestuur via Bestuur@devrijeschutter.nl 

Bouwvergunning achterwand instructieveld:

De vergunning voor de wand is rond, deze gaat worden geplaatst tussen het voetbalveld en het instructieveld.

Op dit moment ligt onze aanvraag voor een ieder ter inzage bij de gemeente.

Als de inzage termijn is afgerond (rond eind december) dan kunnen we beginnen met de bouw.

Eerst zullen er 6 meter lange metalen h-profiel balken worden besteld, deze worden van gaten voorzien voor de bevestiging van de planken. Deze balken worden 2 meter diep in de grond gezet en met beton worden verankerd.

Daarna kunnen de planken met bouten worden bevestigd. Als de wand eenmaal staat dan kunnen we doelpakken ervoor plaatsen en dan is onze inloop schietwand gereed voor gebruik.

Tegelleggers gezocht:

We zijn op zoek naar Tegelleggers. Zo als te zien is bij de ingang van de vereniging liggen daar nog veel tegels die gelegd moeten worden. Hier hebben we jullie hulp bij nodig. Heb je zin en energie om de vereniging er netter te laten uit zien, meld je dan aan via Bestuur@devrijeschutter.nl 

Gezocht: Organisatie voor de opening

Wij denken dat jullie net zoveel zin hebben om een mooi feest te maken voor de officiële opening van het nieuwe terrein in Hengelo. In 2019 verwachten we dat we het terrein dusdanig op orde hebben dat het tijd is om de officiële opening te gaan houden, ergens in de maand mei. We zijn op zoek naar 4 personen die willen helpen om dit te gaan organiseren. Lijkt het je leuk om dit te gaan doen? Laat ons dit dan weten via Bestuur@devrijeschutter.nl

Regio competitie:

Goed nieuws; DVS kan deelnemen aan de indoor (18mtr) team-competitie in de regio (Achterhoek/Twente). Deze (viertal) competitie, bestaande uit 8 wedstrijden, wordt één maal per jaar verschoten in het winterhalfjaar (okt-apr).

Deelnemende clubs zijn Haaksbergen, Ruurlo, Keijenborg, Lichtenvoorde, Gaanderen en de Veldhoek.

Een team bestaat uit 4 schutters (een viertal) met daaraan toegevoegd enkele reserve-schutters.

Wedstrijden worden 1x per maand verschoten op woensdagavond (aanvang 20.00). Omdat DVS zelf geen geschikte indoor locatie heeft kunnen de “thuis”-wedstrijden geschoten worden in Haaksbergen (of Ruurlo).

Indien DVS één of meerdere teams gaat samenstellen word er de noodzakelijke voorbereiding/begeleiding gegeven. De uitnodiging/inschrijving vindt plaats in de zomer van 2019. 

Vooraankondiging ALV:

De ALV voor 2019 is gepland op 17 maart, dus zet het alvast in je agenda. Punten voor de agenda van de ALV kunnen per e-mail naar het bestuur.

Volgende Bestuursvergadering:

De volgende bestuursvergadering is gepland op 8 Januari. Als je iets onder de aandacht wilt brengen van het bestuur, dan graag uiterlijk 3 Januari per e-mail naar Bestuur@devrijeschutter.nl

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

Scroll naar boven